Нашите продукти

Лидекс 2000 - Доставчик на нова и реновирана медицинска апаратура за образна диагностика

Рентгенови апарати

Апарати за рентгенова терапия

Компютърни томографи

Ядрено магнитни томографи

Рентгенови тръби

DAP Камери

Измервателни уреди mAs метър

Проявителни машини

Дигитализиращи CR системи

Лъчезащитни средства и аксесоари

Болнично оборудване

Резервни части

© Lidex2000 - All rights reserved.